انواع شبکه های هوشمند3 Smart grid

 

 

ویکردی که در شمال آمریکا به عنوان اولین قدم جهت رسیدن به شبکه هوشمند انتخاب شد، ایجاد دانشگاهی مبتنی بر Smart Microgrid  ها است. چنین Microgrid ای تجربیات تکنولوژیکی شرکت ها، دانشگاهها و کارخانه ها را جمع آوری می نماید تا راهی معتبر،با کیفیت و مقرون به صرفه جهت رسیدن به شبکه هوشمند ایجاد نماید.

 

 

 

 

 

 

CzechDanish Dutch French German Greek Hebrew Hindi Italian Japanese Korean Polish Portuguese Russian Spanish

 

 

سه نسل از Smart Microgrid تا کنون پدید آمده است:

 

1GM: نسل اول Microgrid ابتدا بر توسعه ظرفیت شبکه برق و مسائل پیرامون دسترسی از راه دور Microgrid ها تمرکز می کند که در آن مسائلی از قبیل کنترل، فرمان، ثبات، قابلیت اطمینان و یکپارچگی منابع تجدید پذیر انرژی در اهمیت بالایی قرار گرفته است.

نمونه ای از این Microgird  ها، Kythnos Microgrid است که در یونان وجود دارد.

  http://www.microgrids.eu/index.php?page=index

2GM : نسل دوم Microgrid عمدتا روی مباحث توزیع و حول موضوعات مربوط به قابلیت و کیفیت سیستم های توزیع برق متمرکز هستند. رویکرد عمده ای که این Microgrid ها دارند ایجاد ظرفیت جایگزین برای تجهیزات شبکه در حالت های مختلف شبکه است. این روش روی DA (Distribution Automation) متمرکز است و با توابع دیگر شبکه هوشمند مثل AMI (Advanced Metering Infrastructure) ، DSM (Demand Side Management) و یکپارگی منابع تجدید پذیر انرژی و ... سر و کار ندارد.

نمونه ای از این Microgrid ، در  IIT است که توسط دکتر شاهیده­پور به انجام رسید.

http://www.iit.edu/perfect_power

3GM :  درنسلسومMicrogrid  برایساختنسخهکوچکشده شبکههوشمندازطریقتوسعهنسلهوشمندساختارتوزیعوتوابعاصلی شبکه هوشمند از قبیلAMI (Advanced Metering Infrastructure), DSM (Demand Side Management), DA (Distribution Automation), SA (Substation Automation), OM (Outage Management) and CIS (Customer Information System)  تلاشمیکنند. تا کنون دو  Smart Microgrid از این نسل در شمال آمریکا استقرار یافته است. یکی در دانشگاه UCSD  (کالیفرنیا و سندیگو) و دیگری در موسسه BCIT  (انیستیتو تکنولوژی بریتیش کلمبیا).

 

اطلاعات بیشتر در این رابطه در سایتهای زیر موجود است:

 http://www.edsa.com/pa_articles/pdf/ucsd_smart_grid.pdf

http://www.bcit.ca/microgrid/

 

منبع : سایت سابا

 

انواع شبکه های هوشمند:

/ 0 نظر / 57 بازدید