پست های ارسال شده در فروردین سال 1383

                 انواع سيستمهای اتوماسيون<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />     1-Manual 2-Pneumatic 3-Electronic 4-Direct Digital Control 5-Digital Communication + Networking 6-Distribute Control System 7-Fieldbus Control System 8-Hybrid ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 20 بازدید