پست های ارسال شده در تیر سال 1390

مطالب جدید مرکز تحقیقات و فناوری اتوماسیون صنعتی ایران Iranresearch.com

انرژی زمین‌گرمایی (انرژی های نو 2) بخش: [انرژی های تجدیدپذیر (نو )] بازدید : 5انرژی زمین‌گرمایی انرژی حرارتی موجود در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 215 بازدید

انرژی زمین گرمایی 2 Geothermal ( انژی های نو4 )

قدمت انرژی زمین گرمایی به اندازه عمر زمین است. (geo) به معنی «زمین» و «Thermal» به معنی «گرما» است. بنابراین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

انرژی زمین‌گرمایی (انرژی های نو 2)

 انرژی زمین‌گرمایی انرژی حرارتی موجود در پوسته جامد زمین می‌باشد. این انرژی در امتداد مرزهای صفحات تکتونیکی، در نواحی شناخته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید