دانشگاه هرمزگان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> دانشکده مهندسي گروه برق پروژه پايان دوره کارشناسی   عنوان پروژه   بررسی و طراحیسیستمهای اتوماسيون صنعتی  فيلدباس   (قسمت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 43 بازدید
                 انواع سيستمهای اتوماسيون<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />     1-Manual 2-Pneumatic 3-Electronic 4-Direct Digital Control 5-Digital Communication + Networking 6-Distribute Control System 7-Fieldbus Control System 8-Hybrid ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 20 بازدید
دی 91
1 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 85
3 پست
شهریور 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
آذر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
خرداد 83
1 پست