# stuxnet

ویروس استاکسنت در ایران قصد چه چیزی دارد؟ Iran was prime target of SCADA worm

Iran was prime target of SCADA worm انتشار گزارشاتی جدید درباره ویروس “استاکسنت”نگرانی‌های امنیتی درباره این ویروس را افزایش داده است.پس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید